Historik

Örebro Rörmontage – Det lilla företaget med stor kompetens och hög kvalité

1989 startade vår VD, Lennart Näsholm, Aktiebolaget Örebro Rörmontage. Med en redan mångårig erfarenhet i branschen var tanken att bygga något eget och erbjuda den svenska petroleumindustrin en pålitlig samarbetspartner. Siktet var inställt på att växa med framgång genom jämn och hög standard på våra installationer.

Sedan startskottet har nycklarna för att nå målet ihållande legat i kunskap, erfarenhet och engagemang. Genom åren har vi med nya utmaningar breddat både vår kundkrets och repertoar och med det meriterat oss på fler områden. Vi levererar inte längre enbart till petroleumindustrin utan till industrin i helhet. Att bekanta sig med nya kunder och nya uppgifter håller oss ájour och bidrar till arbetsglädje.

Vi har stort förtroende för vår personals enskilda insatser liksom vårt utförande som grupp, det i kombination med ett nära samarbete med leverantörer resulterar i effektivitet och väl utförda arbeten.

Än idag upplever vi, genom en positiv feedback från våra kunder, att ett bra koncept håller i längden.