Referenser

”Vi har under många år haft ett givande utbyte och samarbete med Örebro Rörmontage i ett flertal projekt och hoppas att det ska fortsätta så i flera år framåt.”Jan Holmsten, AB Oljeplanering
”I vårat samarbete med Örebro Rörmontage har vi aldrig blivit besvikna. Dom ser alltid lösningar istället för problem och bidrar på fler plan än själva tillverkningen och montaget med sin stora erfarenhet och innovativa förmåga. Örebro Rörmontage har levererat över mina förväntningar och överraskat med fantastiskt kvalitativa insatser, även i de mest tidspressade projekten.”Håkan Palm, Head Engineering