Kvalitet och miljö

Att upprätthålla en hög och konkurrenskraftig standard på våra åtaganden är för oss av högsta prioritet, att känna stolthet kring våra resultat.

Från 2017 är vi certifierade enligt EN 1090-1 samt ISO 3834-2 standard.

 

På merparten av våra installationer anlitas Nordic NDT, www.nordicndt.se för kontroll/provning. För målningsarbeten samarbetar vi med Holmgrens Måleri, www.holmgrensmaleri.se.

Miljö

Inom vårt företag är det en nödvändighet och självklarhet att ständigt arbeta efter vår miljöpolicy i enlighet med rådande lagar och rekommendationer.

Våra arbeten utförs enligt branschens miljömässiga krav och vi jobbar kontinuerligt för att tillmötesgå den enskilda kundens specifika bestämmelse efter utarbetad projektplan.

Då vår arbetsplats är inom den tunga industrin, blir vi dagligen påminda och uppmärksammade på vårt ansvar, vår åverkan samt vår möjlighet till påverkan av miljön i stort som smått. Från sortering av avfall vid produktion till medvetenheten att vi kan bidra i ett större perspektiv. Därför stödjer vi sedan många år, som en del i ledet, Världsnaturfondens viktiga arbete – www.wwf.se.

Arbetsmiljö

Att eftersträva en trygg och trivsam arbetsplats inom vår organisation känner vi är en stadig grund för framstående resultat på alla plan.

Att skapa förutsättning för en positiv inställning hos vår personal upplever vi som ett vinnande koncept, något vi hoppas och tror oss förmedla vidare till aktörer omkring oss.